- Over mij
- Freelance
- Verzorgende IG
- Curriculum Vitea


Er vinden grote veranderingen plaats in de zorgsector.

Je kunt kiezen voor de standaard-zorg (zorg in natura); een prima voorziening voor veel mensen.

Maar meer en meer mensen kiezen voor hun eigen zorg; vorm en inhoud gegeven door persoonlijke wensen. Dat biedt het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het geeft u de vrijheid uw zorg binnen uw budget naar uw wensen te besteden; zoals verpleegkundige hulp, persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, vakantiezorg, maar ook hulp bij de aanvraag en de administratie van uw (AWBZ)-budget. Vanuit mijn jarenlange ervaring in de zorgsector ben ik in staat inhoud te geven aan uw wensen voor zorgverlening.